Veškeré naše stavby je třeba umísťovat na pevný rovný podklad, který jsme schopni dodat (za příplatek) nebo který si zákazník může obstarat sám. Tady máte několik možností – betonový podklad, betonové patky, zemní vruty nebo betonové dlaždice se štěrkem. Pokud zvolíte patky, vruty nebo dlaždice, pro dlouhodobé zachování dřevostavby doporučujeme si objednat zesílený rám podlahy (10 x 5 cm), pro betonový podklad stáčí základný rám podlahy (5 x 3 cm).

Přípravu podkladu pomoci zemních vrutů nebo betonových dlaždic Vám může zajistit náš tým, tuto službu a zároveň cenu k ní najdete v objednávkovém formuláři vedle každého domečku (černé tlačítko KOUPIT).

Při pokládání betonového podkladu doporučujeme nechat beton usadit aspoň 2 týdny před zahájením instalace. Neumisťujte dřevěné domečky a dřevěné garáže na podklad z čerstvého betonu, jinak se na spodku stavby začne tvořit plíseň.
Montážní tým po příjezdu zkontroluje vodorovnost spolu s rozměry podkladu a stanoví, zda je dost pevný, aby provedení instalačních prací splňovalo bezpečnostní předpisy. Pokud se ukáže, že podklad je v jakémkoli ohledu nevyhovující, montážní tým s Vámi tuto skutečnost prodiskutuje a požádá Vás o podpis souhlasu se zahájením práce, případně se vrátí po odstranění zjištěných nedostatků a naúčtuje si odškodnění za opakovaný výjezd.Veškeré naše stavby je třeba umísťovat na pevný rovný podklad, který jsme schopni dodat (za příplatek) nebo který si zákazník může obstarat sám. Tady máte několik možností – betonový podklad, betonové patky, zemní vruty nebo betonové dlaždice se štěrkem. Pokud zvolíte patky, vruty nebo dlaždice, pro dlouhodobé zachování dřevostavby doporučujeme si objednat zesílený rám podlahy (10 x 5 cm), pro betonový podklad stáčí základný rám podlahy (5 x 3 cm).

Přípravu podkladu pomoci zemních vrutů nebo betonových dlaždic Vám může zajistit náš tým, tuto službu a zároveň cenu k ní najdete v objednávkovém formuláři vedle každého domečku (černé tlačítko KOUPIT).

Při pokládání betonového podkladu doporučujeme nechat beton usadit aspoň 2 týdny před zahájením instalace. Neumisťujte dřevěné domečky a dřevěné garáže na podklad z čerstvého betonu, jinak se na spodku stavby začne tvořit plíseň.
Montážní tým po příjezdu zkontroluje vodorovnost spolu s rozměry podkladu a stanoví, zda je dost pevný, aby provedení instalačních prací splňovalo bezpečnostní předpisy. Pokud se ukáže, že podklad je v jakémkoli ohledu nevyhovující, montážní tým s Vámi tuto skutečnost prodiskutuje a požádá Vás o podpis souhlasu se zahájením práce, případně se vrátí po odstranění zjištěných nedostatků a naúčtuje si odškodnění za opakovaný výjezd.